Dades del Responsable

Identitat del Responsable: Jorge Macho Rafols
Nom comercial: Val de Pas
NIF/CIF: 38556183-H
Direcció: Barrio el Cuco s/n 39670 - Puente Viesgo (Cantabria)
Correu electrònic: info@valdepas.es

En aquesta pàgina trobaràs informació completa sobre les relacions entre usuaris i responsables del web. Llegeix-lo bé abans de seguir navegant per aquesta web. Jorge Macho Ràfols, com a responsable de Val de Pas es responsabilitza de gestionar la informació d'usuaris i clients per complir amb plenes garanties tots els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels meus usuaris.

Aquesta web, per tant, compleix escrupulosament amb:
• Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).
• Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre (Reglament de desenvolupament de la LOPD).
• Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD)
• Llei 34/2002, de 11 de julio, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE ó LSSI).

Condicions Generals d' Ús

Les presents condicions generals regulen l'ús de totes les pàgines web que formen el lloc web de valdepas.es, inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Qualsevol usuari d'aquest web accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment al portal valdepas.es.

Dades Personals que jo recullo i manera de recaptar-los

Segons consta en la Política de Privacitat.

Obligacions dels Usuaris

Queda prohibit l'ús de la web, amb fins il·lícits, lesius, contraris a la bona fe i a l'ordre públic o que puguin impedir el normal funcionament del lloc web.

Pel que fa als continguts d'aquesta web, queda expressament prohibit:
• La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a titular legítim.
• Qualsevol vulneració dels drets del prestador o del meu com a legítim titular.
• La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

L'usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pugui danyar la imatge, els interessos i els drets de Val de Pas o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal valdepas.es o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

Val de Pas posarà en marxa tots els mecanismes necessaris i mesures de seguretat per evitar l'actuació de malware que pogués alterar els sistemes informàtics de l'usuari.

Enllaços d'afiliats i publicitat i anuncis patrocinats

Val de Pas ofereix als usuaris continguts patrocinats, anuncis i/o enllaços d'afiliats.

Jorge Macho Ràfols no es responsabilitza de possibles errors o inexactituds que puguin contenir els anuncis, ni garanteix la qualitat d'aquests productes, ja que els enllaços d'afiliats i els anuncis són proporcionades pels mateixos anunciants.

Aquests anuncis seguiran publicats en aquest portal fins que siguin eliminats per Val de Pas o pel propi anunciant.

Qualsevol relació contractual o extracontractual que l'usuari formalitzi amb els anunciants, afiliats o terceres persones contactades a través d'aquest portal s'entenen realitzats única i exclusivament entre l'usuari i l'anunciant i/o tercera persona.
L'usuari accepta i coneix que Val de Pas només actua com a mitjà publicitari entre l'anunciant i l'usuari pel que Val de Pas no té cap responsabilitat sobre els danys o perjudicis que pugui ocasionar la relació contractual o extracontractual establerta entre l'usuari i l'anunciant.

Mesures de Seguretat

Les dades personals comunicades per l'usuari a Val de Pas seran emmagatzemades en bases de dades, el seu titular és Jorge Macho Ràfols, el qual assumeix totes les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i la integritat de la informació d'acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

Plataforma de resolució de conflictes

La Comissió Europea disposa de la plataforma de resolució de litigis en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Queda expressament prohibida la reproducció, la distribució, posada a disposició i comunicació de forma pública o amb finalitat comercial, dels continguts d'aquesta pàgina web, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Val de Pas. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Jorge Macho Ràfols, segons el que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual.
La totalitat del lloc web valdepas.es, tant el text, programari, continguts (estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcasts, fotografies, vídeos i gràfics, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims, de acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya. Això és conegut per l'usuari.
Si un usuari considera que es viola algun dret de propietat intel·lectual per introduir determinat contingut en aquesta web, haurà de notificar a Val de Pas indicant:
• Dades personals del titular dels drets presumptament infringits, o de qui el representi en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l'interessat..
• Indicar quins són els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació exacta en aquesta web, així com acreditar els drets de propietat intel·lectual assenyalats i una declaració expressa mitjançant la qual l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions notificades.

Enllaços Externs

Les pàgines del lloc web valdepas.es proporcionen enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers.

Responsabilitat i exclusió de garanties

Jorge Macho Ràfols (Val de Pas) no atorga garantia ni es responsabilitza, en cap cas, de danys i perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per:
• Existència de programes maliciosos o lesius en els continguts, malware.
• Manca de disponibilitat, manteniment i funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts.
• Ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.
• Falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
• El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que puguin derivar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Val del Pas amb els usuaris dels seus serveis, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Santander.

Contacte

Si un usuari tingués algun dubte sobre aquestes condicions legals o qualsevol comentari o suggeriment sobre el portal valdepas.es, adreceu-vos a info@valdepas.es.
L'avís legal ha estat actualitzat per darrera vegada el 19-04-2019.