Avís per a menors

Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no deus enviar formularis. Per als menors de tretze anys es necesari el consentiment dels pares o tutors amb la finalitat de tractar les seves dades personals.
Mai es recolliran del menor de edat dades relatives a la seva familia pel que fa a la seva situació professional, econòmica o d'altres dades sensibles, sense el consentiment de aquests

Informació inicial

A la meva web es respectren al màxim totes les dades personals de l'usuari que entra en ella.
• No sol·licito informació personal llevat que la necessiti per prestar els meus serveis.
• No comparteixo informació personal dels meus usuaris amb altres, llevat que ho autoritzi o en cumpliment de la llei.
• No utilitzo les teves dades personals amb una finalitat diferent a la expressada en aquesta política de privacitat.
Aquesta Política de Privacitat serà aplicable quan els usuaris emplenin algun formulari on es recullin dades de caràcter personal.
Aquesta web, valdepas.es compleix amb l'exigit en la LLei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre (Reglament de desenvolupament de la LOPD). Compleix aix`magteix amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 vers la protecció de les persones físiques (RGPD), y també amb la LLei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les teves dades personals

Identitat del Responsable: Jorge Macho Ràfols
Nom comercial: Val de Pas
NIF/CIF: 38556183-H
Direcció: Barrio el Cuco s/n 39670 - Puente Viesgo (Cantabria)
Correu electrònic: info@valdepas.es
Activitat: Organitzar Activitats i Paquets Turístics accesibles per a PMR y cegues.

Com tractaré la teva informació personal

• Demanaré sempre el teu consentiment per a tractar les teves dades personals per a les finalitats informades previament.
• Demanaré les mínimes dades personals necessàries.
• Aquestes dades es mantindràn nomès el tempos necessari per cada finalitat i t'informaré del termini de subscripció, eliminant-los quan pasi el temps inactiu.
• Prenc totes les mesures necessàries per organitzar la confidencialitat de les teves dades i aquestes no puguin ser accessibles o utilitzades indebidament per tercers.

Manera d'obtenir les teves dades

• Formulari de contacte.

Drets de l'Usuari

• Sol·licitar accés a les dades personals.
• Sol·licitar la seva rectificació o supressió.
• Sol·licitar la limitació del seu tractament.
• Oposar-se al tractament.
• Sol·licitar la portabilitat de les dades quan sigui técnicament possible. A més, els interessats tindran dret a la tutela judicial efectiva aixì com a devant l'autoritat de control, la Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de les seves dades personals infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tracto les teves dades personals?

Les dades que deixa l'usuari en omplir un formulari, poden incloure el teu nom, direcció de correu electrònic, número de telèfon, i d'altres dades. En el moment en que es facilita aquesta informació, l'usuari dona el seu consentiment per que les seves dades siguin recollides, utilitzades i emmagatzemades per Val de Pas, tal com es descriu en aquesta Política de Privacitat i en l' Avis Legal.
La manera de recollir dades en valdepas.es és a través de formularis:
Formulari de contacte: Es recullen les següents dades: Nom, Email, Telèfon. Utilitzo aquestes dades per respondre a la teva sol·licitut i donar resposta als dubtes o comentaris relatius a la informació inclossa al web, els serveis que es presten a través del web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textes legals inclosos a la web, aixì com qualsevol consulta que puguis tenir i no estigui subjecta a les condicions de contractació.
Aquestes dades están ubicades en els servidors de Sarpanet (proveedor de Jorge Macho Rafols) amn domicilio en Torrelavega, Cantabria, España. Més informació en www.sarpanet.es.

A més també tracto les teves dades personals:
• Per garantir el cumpliment de les condicions d'us i la llei aplicable.
• Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
• Per gestionar las xarxes socials. Val de Pas està a les xarxes socials. El tractament de dades de seguidors de aquestes xarxes es regirà per les condicions d'us, polítiques de privacitat i normatives d'accés de cada xarxa i acceptades previament per Jorge Macho Rafols. En cap cas utilitzaré els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat individual.
Segons dicta el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, Jorge Macho Rafols (Val de Pas) amb domicili a Barrio el Cuco, s/n. 39670 Puente Viesgo (Cantabria) , es responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris del web i subscriptors.

Val de Pas, no cedeix ni comercialitza dades de caràcter personal que puguin identificar a l'usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ.
En el cas de col·laboració amb altres professionals, es requerirà consentiment als usuaris indicant la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les teves dades és: el consentiment.
Per contactar en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.
En els tractaments de dades de clients que han contractat algun servei o producte, la base legal és la necessitat contractual.
L'oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada de aquest consentiment condicioni l'execució del contracte de subscripció.

Categoria de Dades

Les categories de dades que es tracten son dades identificatives.
No es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant de temps guardaré les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat.

A quí es comunicaran les teves dades?

Hosting: Sarpanet (proveïdor de Jorge Macho Rafols) amb domicilio en Torrelavega, Cantabria, España. Sarpanet tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de hosting a Jorge Macho Rafols. Més informació a www.sarpanet.es.

Seguretat i secret de les dades

Val de Pas es compromet en l'ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat del mateix, aixì com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adoptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Val de Pas no pot garantir l'absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, Jorge Macho Rafols s'ha d'assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per Val de Pas per per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l'obligació apropiada de confidencialitat.

Si aparegués algun problema de seguretat, Val del Pas ho ha de notificar al Client sense demora i proporcionarà informació oportuna..

Veracitat i exactitud de les dades

Com a usuari ets l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis arribar a Val del Pas alliberant a Jorge Macho Ràfols (valdepas.es), de qualsevol responsabilitat referent a això.

Els usuaris, a més, garanteixen l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte.

Aceptació i consentiment

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Jorge Macho Ràfols (Val d'Pas) en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Jorge Macho Ràfols (Val d'Pas) en els termes que estableix aquesta Política per a l'exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat

Jorge Macho Rafols es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Jorge Macho Ràfols anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb antelació a la seva posada en pràctica.

Política antispam

D'acord amb la LSSICE, Val del Pas no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica sense ser prèviament sol·licitats o autoritzats per l'usuari.
D'acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, Val del Pas es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Document revisat el 19-04-2019.