♿

“El turisme es un dret i l'accés ha d'estar garantit per tots els ciutadans”

Taleb Rifai - Secretari General de l'Organització Mundial del Turisme.

Artícle-24:

"Tota persona te dret al descans, a gaudir del temps lliure,..."

SUBVENCIÓ REBUDA
Inversió per al projecte 05-233-081 pertanyent al Programa LEADER Cantàbria 2014-2020.


ESTEM A: