“El turisme es un dret i l'accés ha d'estar garantit per tots els ciutadans”

Taleb Rifai - Secretari General de l'Organització Mundial del Turisme.

Artícle-24:

"Tota persona te dret al descans, a gaudir del temps lliure,..."

ESTEM A: 

© VAL DE PAS - 2018